Zarejestruj

Projekty »

Sztuka (czytania) zdjęć satelitarnych

:: Projekt U248 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
ćwiczenia, warsztat
Nauki i sztuki
n. o Ziemi, n. techniczne
Przedmioty
geografia, informatyka
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Autorzy
dr Mateusz Zawadzki (kierownik),
mgr Edyta Samojedna
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 12:00 - 14:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (119B)
Adres: Lublin, Aleja Kraśnicka 2c

Inne projekty w tym miejscu

Nowe technologie sprzyjają możliwości obserwacji i badań różnych zjawisk zachodzących na naszej planecie nie tylko w sposób bezpośredni. Dlatego też coraz większym zainteresowaniem cieszy się teledetekcja, która sprawia, że to co jest bardzo odległe możemy mieć na wyciągniecie ręki. Dlatego też w ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty z zakresu interpretacji zobrazowań satelitarnych. Warsztaty te zostaną poprzedzone krótkim wykładem wprowadzającym na temat teledetekcji. Projekt ten ma na celu pokazanie możliwości jakie dają zdjęcia wykonane podczas misji satelitów. Uczestnicy będą mieli okazję poznać narzędzia przydatne w pracy ze zdjęciami satelitarnymi oraz tworzyć kompozycje barwne umożliwiające identyfikację obiektów przedstawionych na zobrazowaniach. Zasadniczym celem warsztatów jest nauczenie interpretacji treści tematycznej zobrazowań oraz popularyzacja wiedzy dotyczącej teledetekcji wśród młodzieży.

  • Foto