Zarejestruj

Projekty »

Tabletka gwałtu mnie nie dotyczy

:: Projekt UM408 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. farmaceutyczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, etyka, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Autorzy
dr Mariola Herbet (kierownik),
dr Iwona Piątkowska-Chmiel, dr Dorota Natorska-Chomicka
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Collegium Pharmaceuticum (aula)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 4a

Inne projekty w tym miejscu

„Tabletka gwałtu mnie nie dotyczy" - tak myśli obecnie większość społeczeństwa. Okazuje się jednak, że każdy z nas może stać się ofiarą substancji używanej do popełnienia przestępstwa, niezależnie od wieku czy płci. Problem ten narasta w ostatnich latach w wielu krajach, w tym również w Polsce.

Podczas spotkania przedstawione zostaną historie przypadków kilku osób, które stały się ofiarami „tabletki gwałtu”. Zostaną pokrótce omówione substancje i leki wykorzystywane do celów przestępczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich działań niepożądanych oraz toksycznych. Przedstawione zostaną także zagrożenia dla ofiary oraz konsekwencje dla sprawcy przestępstwa. Ale co najważniejsze, uczestnicy wykładu dowiedzą się w jaki sposób można się ustrzec przed „tabletką gwałtu”.