Zarejestruj

Projekty »

Tańczące rośliny

:: Projekt U261 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna, studenci
Forma prezentacji
pokaz, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Biologii i Biotechnologii
Autorzy
dr hab. Maria Stolarz (kierownik),
dr Kamila Kupisz, dr Mateusz Koselski, dr Piotr Waśko, dr hab. Halina Dziubińska, prof. dr hab. Kazimierz Trębacz
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 09:00 - 10:00
Termin dodatkowy
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 12
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 11:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 12:00 - 13:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Wydział Biologii i Biotechnologii (0137B)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 19

Inne projekty w tym miejscu

Podczas pokazu przedstawione zostaną wybrane gatunki rośliny wykazujące szybkie, łatwo dostrzegalne ruchy oraz rośliny z pozoru nieruchome wykazujące powolne ruchy zwane cirkumnutacjami (http://circumnutation.umcs.lublin.pl). Cechą ruchów roślin jest ich powtarzalność czyli rytm, który może być szybki albo wolny. Rośliny o zróżnicowanej rytmice wykazujące skomplikowane wzory trajektorii ruchu zostaną przedstawione na filmach wykonanych metodą poklatkową.  

  • Foto