Zarejestruj

Projekty »

Taniec w rytmie serca. Sprawdź swoje uniesienia na krzywej EKG

:: Projekt UM418 (Szczegóły)
Adresaci
studenci, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Agnieszka Wawryniuk (kierownik),
dr Ewa Krzyżanowska, prof. dr hab. Jadwiga Daniluk, dr Katarzyna Sawicka, dr Robert Łuczyk, dr Anna Wysocka

Wstęp bez rejestracji w czasie trwania Festiwalu w godzinach otwarcia obiektu.

Początek
Niedziela 2019-09-15 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Zaburzenia rytmu serca mogą wystąpić w każdym wieku, a pojawiają się, gdy zakłócona zostanie prawidłowa praca serca. Można wówczas zaobserwować przyspieszenie akcji serca (tachykardia) lub zwolnienie (bradykardia), bądź zaburzenia rytmiczności (arytmia).

Arytmie są często wykrywane za pomocą niespecyficznych środków, takich jak: osłuchiwanie tonów serca stetoskopem, a także pośrednio przez badanie tętna obwodowego. Te sposoby zazwyczaj nie mogą zdiagnozować konkretnych arytmii, ale dają określenie akcji serca oraz wskazują czy rytm jest regularny czy nie. Nie każda czynność elektryczna daje skurcz, który byłby słyszalny czy wyczuwalny na obwodzie jako fala tętna i dlatego pobudzenia przedwczesne czy nie dające prawidłowego cyklu pracy serca, są odbierane jako "opuszczone" skurcze.

Najdokładniejszą i najbardziej miarodajną metodą badania arytmii jest badanie elektrokardiograficzne, polegające na zapisaniu czynności bioelektrycznej serca na papierze.

Zapraszamy na bezpłatne badanie EKG!