Zarejestruj

Projekty »

Terapia fotodynamiczna - światło w walce z drobnoustrojami

:: Projekt UM419 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
badanie, doświadczenie
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. farmaceutyczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Autorzy
dr Beata Chudzik-Rząd (kierownik),
dr Jan Sobczyński, dr inż. Sylwia Andrzejczuk
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 13:00 - 14:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Collegium Universum (153)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 1

Inne projekty w tym miejscu

Do walki z bakteriami lub grzybami ciągle poszukuje się nowych substancji chemicznych otrzymywanych na drodze syntezy. Formą terapii, z którą wiąże się duże nadzieje jest fotodynamiczna inaktywacja mikroorganizmów. Opiera się na zastosowaniu cząsteczki nietoksycznego, fotoreaktywnego barwnika, fotouczulacza.

Fotouczulacz ulega wzbudzeniu światłem o określonej długości fali, przechodząc w stan wzbudzony. W wyniku reakcji z tlenem, nadmiar energii zostaje przeniesiony na cząsteczkę tlenu trypletowego i dochodzi do wytworzenia wysoce reaktywnego tlenu singletowego. W wyniku reakcji fotochemicznych może również dojść do utworzenia innych wolnych rodników lub reaktywnych form tlenu. Formy te reagując z białkami, lipidami lub DNA uszkadzają komórki w otoczeniu fotouczulacza, co prowadzi do ich śmierci.

Ze względu na niespecyficzny mechanizm działania taka terapia nie powoduje rozwoju oporności drobnoustrojów na fotouczulacze i pozwala uzyskać dobry efekt terapeutyczny. Uczestniczy badania zastosują lampy ze światłem niebieskim pozwalającym na zadziałanie fotouczulacza na drobnoustroje, a następnie badane próbki hodowli grzybiczych posieją ilościowo na stałych podłożach mikrobiologicznych.