Zarejestruj

Projekty »

Tort Budżetowy. Jak go podzielić?

:: Projekt K162 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
n. prawne
Przedmioty
historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Autorzy
dr hab. Monika Munnich (kierownik),
Aleksandra Jóźwik, Bartłomiej Grzeluszka, Milena Skowrońska, Natalia Moczulska, Oskar Bodanka
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 50

Miejsce realizacji: Centrum Transferu Wiedzy (CTW 102)
Adres: Lublin, Al. Racławickie 14

Inne projekty w tym miejscu

Uczestnicy projektu poprzez kreatywną pracę w grupach oraz debatę będą mogli zapoznać się z podstawowymi zasadami tworzenia oraz funkcjonowania budżetu państwa. Celem zajęć jest zwrócenie uwagi uczniów na odpowiedzialną rolę zarówno osób inicjujących procedurę budżetową, jak i władzy ustawodawczej, która ostatecznie decyduje nad projektem budżetu.

Dzięki udziałowi w debacie, uczniowie dostrzegą, że ustawa budżetowa nie jest oderwanym od rzeczywistości aktem prawnym, ale niezbędnym do właściwego funkcjonowania państwa dokumentem. Zostanie także wskazana potrzeba odpowiedzialnego rozdzielania środków budżetowych, w odpowiednim stopniu rozdysponowanych na cele publiczne oraz aby nie doprowadzić do sytuacji nadmiernego zadłużania państwa.

Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość potrzeb zarówno wspólnoty, politycznych i społecznych oraz dążenie do ich zaspokajania, a także indywidualnych potrzeb poszczególnych grup lub osób. Postawa wskazująca zainteresowanie sprawami państwa oraz poczucie odpowiedzialności za jego dobro jest pożądaną cechą właściwie uczestniczącego w życiu społecznym człowieka. Uczniowie uzyskają wiedzę o cechach i funkcjach budżet, zasadach jego funkcjonowania w życiu społecznym oraz o politycznych uwarunkowaniach procesu tworzenia i stosowania prawa.

Efektem, jaki chcieliby uzyskać autorzy projektu jest zwrócenie uwagi na rolę prawa, jako narzędzia realizacji potrzeb społecznych i politycznych, a także wypracowanie postawy odpowiedzialnego dysponowania pieniądzem publicznym. Ponadto, zajęcia warsztatowe mają na celu wypracowanie wśród uczniów, podstawy współdziałania, W taki sposób uczniowie  będą mieli możliwość wykazania chęci odpowiedzialnej współpracy w zespole, przyjmując zróżnicowane role, z właściwą organizacją i podziałem zadań.

 

Konspekt:

  1. Otwarcie warsztatów (powitanie uczestników, przedstawienie prowadzących warsztaty, wprowadzenie do tematyki zajęć);
  2. Słowo wstępne prof. Moniki Münnich;
  3. Dyskusja na temat źródeł pieniędzy w budżecie państwa oraz najważniejszych wydatków. Próba ustalenia najważniejszych elementów funkcjonowania budżetu państwa;
  4. Wybór członków grup;
  5. Przygotowanie najważniejszych postulatów do budżetu poszczególnych grup;
  6. „Obrady sejmowe nad budżetem państwa”. Zadaniem opiekunów będzie nadzór nad merytorycznym walorem pracy uczestników oraz wsparcie ich pomysłów;
  7. Zaprezentowanie opracowanych rozwiązań „Minister Finansów” przedstawi ostateczny projekt budżetu państwa;
  8. „Marszałek Sejmu” poddaje projekt budżetu pod głosowanie, a reszta uczestników po krótkiej dyskusji akceptuje lub odrzuca przedstawione propozycje;
  9. Podsumowanie, podziękowania, zakończenie.