Zarejestruj

Projekty »

Tort budżetowy. Jak go podzielić?

:: Projekt K (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Dla niepełnosprawnych
z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
nauki prawne
Przedmioty
historia i społeczeństwo
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Autorzy
dr hab. Monika Münnich (kierownik),
Marlena Drozdowska, Weronika Dziedzic, Renata Wojtaszko, Tymoteusz Depa, Antoni Zalewski
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 16
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 13

Miejsce realizacji: Collegium Joannis Pauli II (C 608)
Adres: Lublin, Aleje Racławickie 14
(wejście do gmachu od strony ul. Łopacińskiego)

Inne projekty w tym miejscu

Uczestnicy projektu poprzez kreatywną pracę w grupach oraz debatę będą mogli zapoznać się z podstawowymi zasadami tworzenia oraz funkcjonowania budżetu państwa. Celem zajęć jest zwrócenie uwagi uczniów na odpowiedzialną rolę zarówno osób inicjujących procedurę budżetową, jak i władzy ustawodawczej, która ostatecznie decyduje nad projektem budżetu.

Dzięki udziałowi w debacie, uczniowie dostrzegą że ustawa budżetowa nie jest oderwanym od rzeczywistości aktem prawnym, ale niezbędnym do właściwego funkcjonowania państwa dokumentem. Zostanie także wskazana potrzeba odpowiedzialnego rozdzielania środków budżetowych, w odpowiednim stopniu rozdysponowanych na cele publiczne oraz aby nie doprowadzić do sytuacji nadmiernego zadłużania państwa.

Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość potrzeb zarówno wspólnoty, politycznych i społecznych oraz dążenie do ich zaspokajania, a także indywidualnych potrzeb poszczególnych grup lub osób. Postawa wskazująca zainteresowanie sprawami państwa oraz poczucie odpowiedzialności za jego dobro jest pożądaną cechą właściwie uczestniczącego w życiu społecznym człowieka. Uczniowie uzyskają wiedzę o cechach i funkcjach budżet, zasadach jego funkcjonowania w życiu społecznym oraz o politycznych uwarunkowaniach procesu tworzenia i stosowania prawa.

Efektem, jaki chcieliby uzyskać autorzy projektu jest zwrócenie uwagi na rolę prawa, jako narzędzia realizacji potrzeb społecznych i politycznych, a także wypracowanie postawy odpowiedzialnego dysponowania pieniędzmi  publicznymi. Ponadto, zajęcia warsztatowe mają na celu wypracowanie wśród uczniów umiejętności współdziałania. Uczniowie będą bowiem mieli możliwość wykazania chęci odpowiedzialnej współpracy w zespole, przyjmując zróżnicowane role, z właściwą organizacją i podziałem zadań.

  • Foto