Zarejestruj

Projekty »

Twórczość poetycka Teresy Ferenc w perspektywie nowych badań literackich

:: Projekt K164 (Szczegóły)
Adresaci
studenci, rodzice, dziadek i babcia
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
język polski
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Biblioteka Uniwersytecka
Autor
dr Aleksandra Pawlik-Kopek
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Biblioteka Uniwersytecka (Czytelnia Czasopism Bieżących )
Adres: Lublin, ul. Chopina 27

Inne projekty w tym miejscu

Celem wykładu jest interpretacja poezji Teresy Ferenc w perspektywie nowych badań literackich.
W 1943 roku autorka „Wypalonej doliny”, wówczas dziewięcioletnia dziewczynka, przeżyła hitlerowską pacyfikację swojej rodzinnej wsi. Wydarzenia te zdominowały jej wyobraźnię poetycką i stały się fundamentem twórczości. Przy czym należy zwrócić uwagę, że wiersze poetki nie są wyłącznie zapisem wojennych doświadczeń, lecz posiadając niewątpliwy rys autobiograficzny, zawierają także naddaną funkcję artystyczną.
Jednak ważność oraz powaga tego, co zostało przeżyte, często wydaje się tłumić odczytanie przez badaczy samej tkanki poetyckiej poszczególnych utworów. Stąd ważne jest ukazanie konstrukcji danych motywów, stylistyki czy warstwy formalnej, które również świadczą o bezsprzecznej wartości tych wierszy.
Dlatego istotne będzie usytuowanie twórczości Teresy Ferenc na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony podczas wykładu zostaną przybliżone tematy, które wiążą się z przeżyciami autorki „Piety” oraz potrzebą wypowiedzenia tego, co zostało doświadczone, z drugiej strony, poezja ta zostanie ukazana w toku badań z zakresu literatury, ale także filozofii i antropologii codzienności.
Jedną z ważniejszych kategorii stanie się zatem dom, jako przestrzeń szczególna, którą przepełniają i konstruują symbole zarówno te zapamiętane z przeszłości, jak i zaczerpnięte z szeroko pojętej tradycji opartej na inspiracjach literackich oraz kulturowych poetki.