Zarejestruj

Projekty »

Ubi civitas, ibi societas - tworzyMY państwo

:: Projekt K165 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
n. prawne
Przedmioty
historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Autorzy
dr hab. Jadwiga Potrzeszcz (kierownik),
mgr Piotr Krzyżanowski, Weronika Lasek, Bartłomiej Grzeluszka, Natalia Skrok, Oskar Bodanka
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 10:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Centrum Transferu Wiedzy (CTW 202)
Adres: Lublin, Al. Racławickie 14

Inne projekty w tym miejscu

Opis projektu:

Uczestnicy projektu poprzez kreatywną pracę w grupach, będą mogli zapoznać się z podstawowymi wyznacznikami państwowości i samodzielnie zaproponować właściwe rozwiązania ustrojowe. Celem zajęć jest zwrócenie uwagi uczniów na praktyczny wymiar Konstytucji. Dzięki udziałowi w nich, uczniowie dostrzegą, że ustawa zasadnicza nie jest abstrakcyjnym aktem prawnym, ale krótkim, napisanym przystępnym językiem dokumentem, do którego każdy z nich może sięgać. Uczniowie uzyskają wiedzę o cechach i funkcjach konstytucji oraz prawa konstytucyjnego, zasadach ich funkcjonowania w życiu społecznym oraz o politycznych uwarunkowaniach procesu tworzenia i stosowania prawa. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia, zasady i instytucje prawa ustrojowego. Zostaną zaznajomieni z procedurą tworzenia ustawy zasadniczej i innych źródeł prawa. Nadto, uczestnicy nabędą umiejętność hierarchizacji wartości i norm prawnych. Zamiarem autorów jest również zwrócenie uwagi na szczególną rolę prawa jako narzędzia kształtowania stosunków społecznych i ładu publicznego w państwie. Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość jego członków potrzeb wspólnoty oraz dążenie do ich zaspokajania, czyli zainteresowanie sprawami społeczeństwa oraz poczucie odpowiedzialności za jego dobro. Intencją autorów projektu jest motywowanie uczniów do większej aktywności obywatelskiej, poprzez wskazanie form możliwej działalności. Ponadto, zajęcia warsztatowe mają na celu wypracowanie wśród uczniów, podstawy współdziałania. W taki sposób, aby uczniowie chcieli i potrafili odpowiedzialnie współpracować w zespole, przyjmując zróżnicowane role, z właściwą organizacją i podziałem zadań.

 

Konspekt:

 1. Otwarcie warsztatów (powitanie uczestników, przedstawienie prowadzących warsztaty, wprowadzenie do tematyki zajęć)
 2. Słowo wstępne - dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
 3. Dyskusja na temat roli społeczeństwa w tworzeniu państwa. Próba ustalenia najważniejszych elementów funkcjonowania państwa
 4. Praca w grupach polegająca na wypracowaniu idealnego modelu ustrojowego. Każda z grup zobowiązana będzie opracować inny element ustrojowy. Prowadzący warsztaty zostaną opiekunami poszczególnych grup. Zadaniem opiekunów będzie nadzór nad merytorycznym walorem pracy uczestników oraz wsparcie ich pomysłów. Każda grupa będzie miała za zadanie opracować 10 norm prawnych regulujących przydzieloną problematykę

Podział wg rozdziałów w Konstytucji:

 • Grupa 1 – zasady ustroju oraz źródła prawa
 • Grupa 2 – prawa i wolności człowieka i obywatela
 • Grupa 3 – obowiązki człowieka i obywatela
 • Grupa 4 – podział władzy
 • Grupa 5 – organy ochrony prawnej oraz finanse publiczne
 1. Zaprezentowanie opracowanych rozwiązań - każda z grup przedstawia swoje zasady, a reszta uczestników po krótkiej dyskusji akceptuje lub odrzuca przedstawione propozycje. Jeden z uczestników otrzyma tytuł Wielkiego Legislatora i będzie miał za zadanie spisać wszystkie zaakceptowane pomysły w jeden dokument
 2. Quiz dla wszystkich uczestników: 10 pytań z zakresu wiedzy o społeczeństwie i prawoznawstwa, gra toczy się w tych samych grupach, grupa, która odpowie na najwięcej pytań wygrywa (np. nagrody książkowe)
 3. Podsumowanie, podziękowania, rozdanie nagród, zakończenie