Zarejestruj

Projekty »

Udar mózgu - czy można się przed nim uchronić?

:: Projekt UM423 (Szczegóły)
Adresaci
studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
ćwiczenia, dyskusja, konkurs, prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
prof. dr hab. Krzysztof Turowski (kierownik),
dr Elżbieta Przychodzka, dr Regina Lorencowicz, dr Jolanta Celej-Szuster
Terminy
Czas trwania projektu: 3 godz. (135 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 09:00 - 12:00
Wolne miejsca: 29

Miejsce realizacji: Dom Studencki nr 3 (6)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 7

Inne projekty w tym miejscu

Projekt jest realizowany przez pracowników Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa Neurologicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Udar mózgu jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów osób dorosłych i dominującą przyczyną inwalidztwa we współczesnym świecie. Zdecydowana większość udarów (80%) to udary niedokrwienne. Następstwem udaru są różnego rodzaju ubytki neurologiczne (niedowłady, zaburzenia równowagi i procesów poznawczych) powodujące deficyt samoopieki i niepełnosprawność w zakresie stanu bio-psycho-społecznego osoby dotkniętej udarem. Konsekwencją jest utrata pełnienia dotychczasowych ról społecznych i zawodowych oraz wykluczenie społeczne. Należy dążyć do zwiększenia wiedzy społeczeństwa na temat czynników ryzyka udarów mózgu oraz promować zdrowy i aktywny tryb życia celem uniknięcia zachorowania. Istotna jest edukacja chorych i ich opiekunów z zakresu działań opiekuńczych i rehabilitacyjnych wobec chorych z różnego rodzaju niepełnosprawnością wynikającą z choroby, tak aby przywrócić chorego do możliwie pełnej sprawności.

Cel projektu: Przekazanie wiedzy z zakresu istoty udaru mózgu, czynników ryzyka, profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz opieki nad osobą po udarze mózgu opartej na najnowszych doniesieniach naukowych.

W ramach realizacji powyższego celu przeprowadzony zostanie wykład i dyskusja na przedstawiony temat, oraz udostępnione zostaną materiały edukacyjne (foldery, ulotki). W ramach ćwiczeń nauka i interpretacja prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz konkurs w formie quizu na temat diety zmniejszającej ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu.

Prezentowane treści wykładowe poparte najnowszymi doniesieniami naukowymi:

  1. Czym jest udar mózgu?
  2. Jakie są przyczyny udaru mózgu?
  3. Jakie wyróżniamy czynniki ryzyka udaru mózgu?
  4. Jakie zasady obowiązują w profilaktyce pierwotnej i wtórnej udaru mózgu?
  5. Jakie objawy występują w początkowym okresie udaru mózgu?
  6. Jak postąpić w przypadku pojawienia się objawów sugerujących wystąpienie udaru?
  7. W jaki sposób leczy się udar mózgu?
  8. Jakie zasady obowiązują  w opiece nad chorym po udarze mózgu?

 

Wieloośrodkowe badania naukowe dowodzą skuteczności edukacyjnych. Stanowią one podstawę prowadzenia skutecznej profilaktyki  udarów mózgu. Dotyczyć powinny chorych po udarze mózgu oraz ich rodzin, a także całego społeczeństwa. Do najważniejszych korzyści edukacji chorych należy aktywne włączenie tych osób w proces terapeutyczny, przygotowanie pacjentów i ich bliskich na ewentualny kolejny incydent udarowy, poprawa kontroli modyfikowalnych czynników ryzyka udaru, a tym samym obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia kolejnego udaru oraz zmniejszenie konsekwencji przebytego udaru.