Zarejestruj

Projekty »

Unia lubelska 1569

:: Projekt U270 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
historia, historia i społeczeństwo
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Humanistyczny
Autorzy
dr Ariel Orzełek (kierownik),
dr hab., prof. nadzw. Leszek Wierzbicki
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Wydział Humanistyczny (318)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Inne projekty w tym miejscu

Projekt ma charakter popularnonaukowy i jest związany z przypadającą w tym roku 450 rocznicą zawarcia unii lubelskiej. W pierwszej kolejności przybliżone zostaną losy polsko-litewskiej unii personalnej, a następnie przebieg sejmu unijnego, który miał miejsce w Lublinie w 1569 roku. Potem omówiony zostanie akt unii realnej, po zawarciu której powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. W dalszej części projektu przedstawione będą dzieje Rzeczypospolitej od unii lubelskiej do utraty niepodległości. Nieco miejsca poświęcone będzie również historii Lublina i województwa lubelskiego w okresie funkcjonowania polsko-litewskiej Rzeczypospolitej. Na koniec zaś przybliżona będzie tradycja unii lubelskiej w Lublinie.

  • Foto