Zarejestruj

Projekty »

Uraz twarzoczaszki - i co dalej? Profilaktyka i leczenie

:: Projekt UM348 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Lekarsko-Dentystyczny
Autorzy
dr Krystian Kuźniarz (kierownik),
dr Jolanta Wojciechowicz, prof. dr hab. Tomasz Tomaszewski
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Collegium Maximum (301)
Adres: Lublin, ul. Stanisława Staszica 4/6

Inne projekty w tym miejscu

Urazy części twarzowej czaszki stanowią istotny problem kliniczny i cywilizacyjny. Ich odsetek z roku na rok stale rośnie, a sprzyja temu wzrost długości i tempa życia, zwiększenie uprzemysłowienia, mechanizacji, narastający ruch pojazdów i pieszych, jak również wzrost agresywnych zachowań w kontaktach międzyludzkich. Statystyki prowadzone w Polsce na pierwszych miejscach wśród przyczyn urazów tego obszaru wymieniają wypadki komunikacyjne, pobicia, wypadki w pracy oraz podczas uprawiania sportu. Częstym i dodatkowym czynnikiem sprzyjającym urazom jest spożywanie alkoholu zarówno przez poszkodowanych, jak również ich sprawców.

Złożona i skomplikowana budowa anatomiczna i funkcjonalna czaszki twarzowej, bezpośrednie sąsiedztwo ośrodkowego układu nerwowego i istotnych dla życia narządów wymaga zaangażowania w proces leczenia wielospecjalistycznych zespołów medycznych. Istotny w tych przypadkach jest również aspekt estetyczny wynikający z eksponowanej pozycji twarzy oraz negatywne oddziaływanie następstw urazów na psychikę. Pociąga to za sobą znaczne koszty społeczne i ekonomiczne tak dla poszkodowanego, jak również stanowi problem dla systemu opieki zdrowotnej. W celu ich ograniczenia niezbędne są działania profilaktyczne obejmujące szeroko pojętą edukację społeczną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ruchu drogowego oraz uprawiania sportów.

W naszej prezentacji chcemy przedstawić Państwu wybrane urazy czaszki twarzowej mieszkańców makroregionu lubelskiego leczonych w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ze zwróceniem szczególnej uwagi na etiopatogenezę i postępowanie kliniczne, w tym stosowaną diagnostykę, zasady postępowania terapeutycznego oraz obserwowane skutki społeczne i ekonomiczne.