Zarejestruj

Projekty »

Uwaga! Ty też możesz zostać "rośliną", czyli o próbach samobójczych wśród dzieci i młodzieży

:: Projekt UM430 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice
Forma prezentacji
dyskusja, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
edukacja dla bezpieczeństwa, medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Autorzy
dr Barbara Kołłątaj (kierownik),
dr hab. Witold Kołłątaj
Terminy
Czas trwania projektu: 3 godz. (135 min.)

Miejsce realizacji: Collegium Universum (aula)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 1

Inne projekty w tym miejscu

Prezentacja multimedialna na powyższy temat uzmysławia, że próby samobójcze są coraz powszechniejszym problemem wśród dzieci i młodzieży.

Niektóre próby samobójcze wynikają z chwilowych emocji, pojawiających się w psychice mało dojrzałych emocjonalnie osób, niektóre są działaniem zaplanowanym, mającym swoje podłoże w sytuacji rodzinnej, w środowisku rówieśniczym lub problemach szkolnych. Pewna grupa osób podejmujących próby samobójcze ma kontakt ze środkami odurzającymi i/lub alkoholem, w części przypadków jest wynikiem choroby psychicznej. Próby samobójcze u osób, które zaplanowały ten czyn, dowodzą głębokich zaburzeń i nieprzystosowania do funkcjonowania w środowisku. Dzieci i młodzież podejmujące próby samobójcze wysyłają świadomie lub podświadomie sygnały do otoczenia. Jeśli te sygnały zostaną odebrane odpowiednio wcześnie a potrzebujący otrzymają odpowiednie wsparcie, to w wielu przypadkach uda się uniknąć zagrożenia życia lub trwałego kalectwa. Niniejsza prezentacja przedstawia epidemiologię oraz przyczyny samobójstw, zaznajamia ze wspomnianymi sygnałami wysyłanymi do społeczeństwa oraz przedstawia medyczne skutki podjętych prób samobójczych.

W czasie prezentacji uczestnicy będą mogli rozwiązać test – Skalę Depresji Nastolatków wg Kutchera (wersja skrócona). Punktacja uzyskana w ww. skali pozwoli na szybką orientacyjną ocenę aktualnego stanu psychicznego uczestnika rozwiązującego test.

  • Foto