Zarejestruj

Projekty »

W co ubrany jest wschodni ksiądz? Śpiew cerkiewny i pokłony do ziemi - spotkanie z chrześcijańskim Wschodem

:: Projekt K172 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
dyskusja, prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
etyka, filozofia, historia, historia i społeczeństwo, historia muzyki, historia sztuki, religia, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Biblioteka Uniwersytecka
Autor
dr Lesław Łesyk
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 09:00 - 11:00
Wolne miejsca: 10
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 09:00 - 11:00
Wolne miejsca: 2

Miejsce realizacji: Collegium Norwidianum (CN 106)
Adres: Lublin, Aleje Racławickie 14

Inne projekty w tym miejscu

Lubelszczyzna jest miejscem przenikania się kultury Zachodu i Wschodu, styku tradycji religijnej Rzymu i Bizancjum. Abyśmy mogli tworzyć lepszy świat, być szczęśliwymi ludźmi, wzrastać we wzajemnym zrozumieniu i akceptacji, konieczne jest się spotykać i poznawać.
Spotkanie (łączące wykład, prezentację multimedialną oraz pokaz) ma na celu zapoznanie Uczestników z tradycją religijną chrześcijańskiego Wschodu. Będzie zatem okazja, aby posłuchać muzyki cerkiewnej, poznać szaty i naczynia liturgicznego wykorzystywane w cerkwi, zobaczyć księgi napisane w języku staro-cerkiewno-słowiańskim.

  • Foto
  • Foto