Zarejestruj

Projekty »

W imieniu prawa. Sądownictwo polskie (nieniemieckie) w Generalnym Gubernatorstwie w okresie II wojny światowej

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U289 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. prawne
Przedmioty
historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji
Autor
dr Hubert Mielnik
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 12:00 - 14:00
Wolne miejsca: 100
Idź do prezentacji on-line

Po utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa niemieckie władze okupacyjne podjęły decyzję o utrzymaniu w mocy polskiego prawa, obowiązywało ono warunkowo, jeżeli „nie sprzeciwiało się przejęciu administracji przez Rzeszę Niemiecką”. Od razu podjęto także decyzję, że dla osób o narodowości innej niż niemiecka utrzymane zostanie sądownictwo polskie, które oparto na modelu sądów II Rzeczypospolitej. Natomiast dla osób narodowości niemieckiej utworzono drugi pion, sądownictwo niemieckie. Projekt będzie miał charakter wykładu poświęconego problematyce sądów polskich (nieniemieckich) w Generalnym Gubernatorstwie w okresie II wojny światowej. Przedstawione zostaną główne powody stojące za decyzją o utworzeniu przez władze niemieckie pionu sądownictwa polskiego (nieniemieckiego), organizacja tego sądownictwa, jego funkcjonowanie (rodzaje rozpatrywanych spraw) oraz prawo stosowane przez te sądy.

  • Foto