Zarejestruj

Projekty »

W warsztacie filozofa: „dyskusja”

:: Projekt K (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
filozofia
Przedmioty
filozofia
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Filozofii
Autorzy
dr hab., prof. uczelni Zbigniew Wróblewski (kierownik),
mgr Marta Ratkiewicz-Siłuch
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2022-09-13 08:00 - 09:00
Wolne miejsca: 1
Edycja zakończona
Wtorek 2022-09-13 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 4

Miejsce realizacji: Centrum Transferu Wiedzy (CTW 220)
Adres: Lublin, Al. Racławickie 14

Inne projekty w tym miejscu

Kowal kuje stal młotem, rzeźbiarz tworzy swoje drewniane dzieła dłutem, stolarz posługuje się piłą. A jakich narzędzi używa w swojej pracy filozof? Wszystkie zainteresowane dzieci zapraszamy do warsztatu filozofa, gdzie ludzka (i dziecięca) ciekawość chce znaleźć swoje zaspokojenie. Po zajęciach każdy z uczestników będzie w posiadaniu nowego, własnego, samodzielnie wytworzonego filozoficznego narzędzia – w sensie przenośnym ale i dosłownym!

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (7-10 lat), czyli odbiorców, którzy już na najbardziej podstawowym poziomie są w stanie chwytać intelektualnie pojęcia filozoficzne oraz wyrażać własne myśli i konfrontować je z wypowiedziami innych, a jednocześnie potrzebują unaocznienia tego, co najbardziej abstrakcyjne w formie materialnych symboli i obrazów znanych z codziennego życia. Forma zajęć nawiązuje do rozumianego w sensie dosłownym warsztatu, czyli miejsca, w którym rzemieślnik, umiejętnie wykorzystujący swoje narzędzia, wytwarza rzeczywiste, materialne przedmioty. 

Zajęcia „W warsztacie filozofa” dają możliwość „szlifowania” filozoficznych narzędzi, które będą przydatne dzieciom na dalszych etapach edukacji i w dorosłym życiu, pomagając im stać się ludźmi refleksyjnymi, krytycznie, logicznie myślącymi, otwartymi na świat i jego problemy oraz twórczo korzystającymi ze swoich talentów. Podczas tego warsztatu skupimy się szczególnie na narzędziu „argumentowanie” i pojęciu ciekawości, jako punkcie wyjścia filozofii.

Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję wykonać symboliczne narzędzia - młotek i gwoździe jako symbole „argumentowania” i „argumentów” (wycinanie z brystolu, kolorowanie, ozdabianie). Nie zabraknie też zajęć aktywizujących z „pudełkiem ciekawości” oraz okazji do dyskusji z wykorzystaniem papierowych symboli argumentowania. 

  • Foto