Zarejestruj

Projekty »

Warsztaty urbanistyczne – planuj z głową

:: Projekt U280 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
n. o Ziemi, n. techniczne
Przedmioty
geografia, ochrona środowiska, zajęcia techniczne
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Autorzy
mgr inż. Jolanta Jóźwik (kierownik),
mgr inż. Dorota Ilona Dymek
Terminy
Czas trwania projektu: 3 godz. (135 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 09:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 09:00 - 12:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej ("Akwarium")
Adres: Lublin, Aleja Kraśnicka 2c

Inne projekty w tym miejscu

Celem warsztatów jest zaznajomienie młodzieży z zagadnieniami z zakresu gospodarki przestrzennej i pracą planisty. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z mapami wykorzystywanymi w procesie tworzenia dokumentów planistycznych. Podczas warsztatów podjęta zostanie próba wskazania, a następnie skartowania obszarów wykluczonych z określonych form użytkowania (szczególnie zainwestowania obiektami budowlanymi) oraz przeznaczenie pozostałych terenów pod poszczególne formy zagospodarowania i określone funkcje. Podczas warsztatów uczestnicy wykażą się kreatywnością, zdolnością do logicznego myślenia, przewidywania potrzeb lokalnych społeczności oraz nauczą się racjonalnie korzystać z dobra rzadkiego jakim jest przestrzeń.

  • Foto