Zarejestruj

Projekty »

Warsztaty z analizy przekazów medialnych

:: Projekt K177 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
ćwiczenia, warsztat
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
edukacja medialna, etyka, filozofia, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Filozofii
Autorzy
dr hab., prof. nadzw. Zbigniew Wróblewski (kierownik),
mgr Martyna Bieniek, lic. Jakub Janczura
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z analizą przekazów medialnych, a dokładniej ze sposobami w jaki media manipulują przekazywanymi informacjami. Zajęcia zostaną podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Podczas tej pierwszej uczestnicy zostaną zapoznani z pojęciem ramowania jako jednym ze sposobów manipulacji przez media – odbędzie się to na konkretnych przykładach. W części praktycznej uczestnicy będą mieli możliwość porównania treści przekazywanych w wybranych materiałach.

Docelowo chodzi o pokazanie w jaki sposób przekazy medialne wpływają na naszą wiedzę na dany temat oraz jak tego dokonują. Znajomość tych wyznaczników przyczynia się do wzrostu świadomości odbiorcy oraz pozwala na szersze spojrzenie względem treści przekazywanych przez media.

  • Foto
  • Foto