Zarejestruj

Projekty »

Weź piersi w swoje ręce. Edukacja onkologiczna z zakresu raka piersi

:: Projekt UM438 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, rodzice
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
piknik naukowy - wystawa
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Zdzisława Szadowska- Szlachetka (kierownik),
dr Marta Łuczyk, mgr Agata Krzos, dr Marcin Rząca, dr hab. Renata Domżał- Drzewicka, dr Anna Irzmańska -Hudziak

Wstęp bez rejestracji w czasie trwania Festiwalu w godzinach otwarcia obiektu.

Początek
Niedziela 2019-09-15 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Cel programu:

  • Propagowanie wiedzy wśród mieszkańców Lublina na temat profilaktyki pierwotnej

i wtórnej oraz metod wczesnego wykrywania raka piersi, w tym ważności wykonywania przez kobiety samobadania piersi.

  • Przekazanie informacji na temat możliwości uczestnictwa w Populacyjnym Programie Wczesnego wykrywania Raka Piersi

Populacja: Program skierowany do mieszkańców Lublina

Istota problemu:

Rak piersi jest nowotworem złośliwym najczęściej występującym wśród kobiet w Polsce, jest także drugą przyczyną śmiertelności w tej grupie z powodu chorób nowotworowych, zaraz po raku płuca. Sytuacja ta jest to spowodowana zbyt późnym wykrywaniem choroby, często  w zaawansowanym stadium. Wczesna diagnostyka raka piersi oraz rozpoczęcie terapii przeciwnowotworowej przyczynia się do całkowitego wyleczenia choroby, dlatego tak ważne jest regularnie wykonywanie badań diagnostycznych takich jak: mammografia, badanie ultrasonograficzne, kliniczne badanie piersi czy, często traktowane po macoszemu samobadanie piersi. W ramach profilaktyki pierwotnej konieczne jest przeprowadzenie edukacji z zakresu czynników ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, a także istoty
i technik samobadania piersi. Z kolei w zakresie profilaktyki wtórnej konieczne jest propagowanie wiedzy na temat programów profilaktycznych. Obecnie w Polsce realizowany  jest  program profilaktyczny skierowany do kobiet tj.: Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi.  Dodatkowo należy zaznaczyć, że rak piersi dotyczy również mężczyzn, dlatego edukacja z zakresu profilaktyki tego nowotworu powinna być prowadzona w tej grupie. Działania te mają na celu poszerzenie wiedzy w społeczeństwie, a tym samym zwiększą szanse na wczesne wykrycie choroby i jej wyleczenie.

Wykonawcy programu: Pracownicy Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej  Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie