Zarejestruj

Projekty »

Wielki Wybuch czyli... historia radiologii

:: Projekt UM364 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8)
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne, n. medyczne, n. techniczne
Przedmioty
historia, historia i społeczeństwo, medycyna, ochrona zdrowia, technika
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Lekarski
Autorzy
dr Katarzyna Rosińska-Bogusiewicz (kierownik),
lek. med. Elżbieta Siek, dr Piotr Przybylski
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Collegium Anatomicum (232)
Adres: Lublin, ul. dra Kazimierza Jaczewskiego 4

Inne projekty w tym miejscu

Historia radiologii w pigułce.

Radiologia jest młodą dziedziną medycyny, której rozwój to czas ubiegłego wieku oraz ostatnich lat wieku XIX, kiedy to w 1985r. Wilhelm Konrad Roentgen odkrył promieniowanie X (zwane potocznie rentgenowskim). Od tego czasu radiologia staje się coraz prężniej działającą dziedziną medycyny pozwalającą na wejrzenie w ciało ludzkie i jego budowę oraz funkcję w sposób nieinwazyjny. Szybki postęp technologiczny tej dziedziny z wydzielaniem się poszczególnych jej gałęzi nastąpił w drugiej połowie XX wieku, dzięki wykorzystaniu już nie tylko promieniowania jonizującego, ale także elektromagnesu (rezonans magnetyczny), fali ultradźwiękowej (ultrasonografia) oraz promieniowania nuklidowego (medycyna nuklearna). Osobną gałąź stanowi diagnostyka i leczenie wewnątrznaczyniowe z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego (angiografia), co umożliwiło diagnozowanie i terapię pacjentów z chorobami naczyń. Kolejne dzieje i perturbacje radiologii na przestrzeni wieków zostaną zaprezentowane w wykładzie.

  • Foto