Zarejestruj

Projekty »

Wielkie procesy sądowe w dziejach ludzkości

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U301 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne, n. prawne
Przedmioty
historia, historia i społeczeństwo
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji
Autor
dr Mariola Szewczak-Daniel
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 60
Idź do prezentacji on-line

Projekt ma na celu zapoznanie uczestniczących w nim słuchaczy z dziejami wybranych, słynnych procesów sądowych w oparciu o obowiązujące wówczas przepisy proceduralne i materialnoprawne, a także zapoznanie uczestników ze zmianami prawa karnego na przestrzeni dziejów, w tym także z wpływem słynnych procesów na zmiany prawa karnego procesowego. Celem projektu jest również zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem i zasadami działalności organów ochrony porządku publicznego na przestrzeni wieków w oparciu o przemiany historyczno-ustrojowe.

  • Foto