Zarejestruj

Projekty »

Włośnica - realne zagrożenie zdrowia człowieka

:: Projekt UP150 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice
Forma prezentacji
pokaz, prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. weterynaryjne
Przedmioty
biologia, medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Autorzy
dr hab. Renata Pyz-Łukasik (kierownik),
dr hab. Waldemar Paszkiewicz, Olga Szymczyk
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 10:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Wydział Medycyny Weterynaryjnej (sala B)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 12

Inne projekty w tym miejscu

Podstawowym kryterium oceny każdego produktu spożywczego jest jego bezpieczeństwo dla konsumentów. Włośnicę, odzwierzęcą pasożytniczą chorobę  człowieka wywołują nicienie z rodzaju Trichinella.  Do zarażenia dochodzi poprzez spożycie mięsa lub jego przetworów, zawierających inwazyjne larwy pasożytów. Przebieg kliniczny włośnicy u ludzi zależy od intensywności inwazji i indywidualnej wrażliwości. Jedyną metodą przerwania łańcucha zarażenia jest obowiązkowe, urzędowe badanie mięsa. Projekt zawiera informacje nt. zagrożeń włośnicą, rutynowych metod badania mięsa oraz prezentację procedury urzędowego badania mięsa na obecność włośni, w tym żywych pasożytów.