Zarejestruj

Projekty »

Wolne rodniki w etiopatogenezie chorób cywilizacyjnych

:: Projekt UM448 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci
Dla niepełnosprawnych
z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Autorzy
dr Krystyna Kowalczuk (kierownik),
dr Ewa Nowosadzka
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Collegium Universum (S035)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 1

Inne projekty w tym miejscu

Wolne rodniki wywołują chemiczne modyfikacje oraz uszkodzenia białek, lipidów, węglowodanów, kwasów nukleinowych dlatego w komórkach Pro- i Eukariontów występują mechanizmy obronne przed toksycznym działaniem reaktywnych form tlenu.

Istnieją  dwa systemy chroniące komórkę przed destrukcją, enzymatyczny i nieenzymatyczny. Obronę enzymatyczną stanowią tzw. enzymy antyoksydacyjne, do których należą dysmutazy ponadtlenkowe, (Cu, Zn - SOD) oraz katalazy i peroksydazy, szczególnie peroksydaza glutationowa chroniąca między innymi krwinki czerwone przed hemolizą. Drugą linię obrony stanowią wewnątrzkomórkowe, przeciwutleniacze, takie jak: glutation, aminy katecholowe, bilirubina, kwas moczowy, cytochrom C oraz  antyoksydanty hydrofilowe - witamina C i antyoksydanty hydrofobowe - witamina A oraz witamina E. Wolne rodniki  oraz hiperoksja odpowiedzialne są za zaburzenie prooksydacyjno -antyoksydacyjne w organizmie, co nazywamy szokiem tlenowym lub stresem oksydacyjnym. 

Metaboliczne skutki stresu są rozległe ponieważ prowadzą miedzy innymi do uszkodzenia błon komórkowych, nasilenia peroksydacji lipidów, podwyższenia poziomu 

wapnia w cytoplażmie, obniżenia poziomu ATP. Reaktywne formy tlenu wpływają na wytwarzanie zmian w ośrodkowym układzie nerwowym w procesie starzenia, stanach po udarach mózgu, zawałach, krwotokach, stanach zapalnych, nowotworach, w cukrzycy, miażdżycy. Nieprawidłowa peroksydacja lipidów prowadzi do chorób neurodegeneracyjnych jak choroba Parkinsona, demencja Alzheimera, stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex -SM).

Istnieje wiele badań pośrednich i bezpośrednich określających poziom  stresu oksydacyjnego w komórce. Jednym z nich jest oznaczanie poziomu glutationu jako wskażnika intensywności procesu degradacji błon komórkowych wywołanego peroksydacją lipidów.