Zarejestruj

Projekty »

Wpływ pandemii na przekraczanie granic i współpracę transgraniczną

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt WSPA (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
dyskusja, wykład
Nauki i sztuki
nauki prawne
Przedmioty
wiedza o społeczeństwie
Organizator
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Autorzy
mgr Monika Drąg (kierownik),
mgr Jacek Lis, dr Anna Szachoń-Pszenny
Terminy
Czas trwania projektu: 3 godz. (135 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 09:00 - 12:00
Wolne miejsca: 60
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 10:00 - 13:00
Wolne miejsca: 60
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 11:00 - 14:00
Wolne miejsca: 60
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 12:00 - 15:00
Wolne miejsca: 60
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 13:00 - 16:00
Wolne miejsca: 60
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 14:00 - 17:00
Wolne miejsca: 60
Idź do prezentacji on-line

Planowane wydarzenie będzie miało formę konferencji hybrydowej, transmitowanej online.

Wydarzenie będzie składało się z 3 części

1. Wystąpienie zaproszonych gości - pracownika Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Agencji FRONTEX którzy przybliża sytuację panującą obecnie w UE w sferze dotyczącej swobody przemieszczania się osób.

2. Panel dyskusyjny dotyczący Funkcjonowania granic wewnętrznych i zewnętrznych Unii Europejskiej w dobie pandemii COVID-19, oraz wpływu pandemii na współpracę transgraniczną

3. Panel dyskusyjny dotyczący Mobilności studentów w kontekście pandemii COVID19 – problemy, wyzwania, dobre praktyki

 

Pierwsza część będzie miała charakter informacyjny, jej celem będzie prezentacja najważniejszych wyzwań związanych z przemieszczaniem się osób w dobie pandemii. Dwie pozostałe części będą prowadzone w formie dyskusji pomiędzy  zaproszonymi ekspertami. Planowane jest zaproszenie ekspertów reprezentujących z jednej strony uczelnie i organizacje które zajmują się teoretyczną strona zagadnień, które będa poruszane podczas dyskusji (w tym osoby uczestniczące min w procesie tworzenia rozwiązań prawnych związanych z uregulowaniem zasad podróżowania w dobie pandemii). Z drugiej strony zaproszone zostaną osoby, które w ramach swoich działań maja styczność z bardziej praktycznymi aspektami związanymi z przemieszczaniem się ludzi pomiędzy krajami UE oraz poza granice UE, a także współpraca transgraniczna w dobie pandemii.

Planowana formuła wydarzenia zakłada także możliwość aktywnego zadawania pytań.