Zarejestruj

Projekty »

Wpływ zakażeń układu moczowego występujących w dzieciństwie na funkcję nerek w wieku dorosłym

:: Projekt UM450 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Autorzy
dr Beata Bieniaś (kierownik),
dr hab. Przemysław Sikora
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 23

Miejsce realizacji: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie (Sala seminaryjna (IV piętro))
Adres: Lublin, ul. prof. Antoniego Gębali 6

Inne projekty w tym miejscu

W warunkach zdrowia mocz znajdujący się w układzie moczowym jest jałowy dzięki sprawnym mechanizmom obronnym zabezpieczającym przed wnikaniem i namnażaniem się drobnoustrojów. Do zakażenia układu moczowego (ZUM) dochodzi, jeśli czynniki obronne stają się niewystarczające. Do dróg moczowych wnikają wówczas patogenne drobnoustroje, które znajdują tam odpowiednie warunki do rozwoju i wywołują stan zapalny. ZUM jest drugą co do częstości chorobą infekcyjną u dzieci, tuż po zakażeniach układu oddechowego. W populacji dziecięcej częstość występowania tej patologii waha się od 2 do 10% u dziewcząt oraz od 1 do 2% u chłopców. U dzieci wymaga ona szybkiego rozpoznania oraz wdrożenia właściwego leczenia przyczynowego ze względu na dużą wrażliwość nerek dziecka, zwłaszcza do 3-5 r.ż., na zakażenie i wiążące się z tym ryzyko powstawania trwałych blizn w miąższu. Szczególnie niebezpieczne są zakażenia o charakterze nawracającym, które wiążą się z większym ryzykiem rozwoju nefropatii poinfekcyjnej (bliznowacenia nerek).  Progresja bliznowacenia powoduje stopniowo zanik czynnego miąższu nerki, aż do marskości. Patologia ta może zaburzać prawidłowy rozwój dziecka prowadząc do niedoboru wzrostu i masy ciała. Obustronna marskość nerek prowadzi do schyłkowej ich niewydolności i konieczności leczenia nerkozastępczego. Należy podkreślić, że nefropatia poinfekcyjna jest jedną z głównych przyczyn przewlekłej niewydolności nerek u dzieci. Stąd postępowanie w zakażeniach układu moczowego u małych pacjentów powinno obejmować nie tylko wyjałowienie dróg moczowych, ale również rozpoznanie i usunięcie czynników predysponujących do infekcji oraz wdrożenie właściwej profilaktyki mającej na celu zapobieganie nowym epizodom choroby.