Zarejestruj

Projekty »

Współczesne oblicze anoreksji

:: Projekt UM453 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
biologia, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Agnieszka Sobolewska-Samorek (kierownik),
dr Monika Szewczyk, dr Alina Trojanowska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Dom Studencki nr 3 (6)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 7

Inne projekty w tym miejscu

Anoreksja nie jest zaburzeniem, które istnieje od niedawna, nie jest też fanaberią młodych dziewcząt ani nieprawidłowo prowadzoną dietą. Anoreksja jest zaburzeniem, w którym choruje zarówno dusza jak i ciało, zaburzeniem wspierającym tezę o istnieniu jedności psyche i somy. Przez to anoreksja staje się nie tylko problemem rozpatrywanym w kontekście medycznym, ale i psychologicznym. Wzrastająca liczba osób z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego nie jest jedynie związana z trafną diagnozą i wrażliwością klinicystów, ale także z faktem pojawiającego się coraz częściej u młodych dziewcząt i kobiet słabego wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa, własnej wartości i wsparcia ze strony bliskich, słabego poczucia kontroli nad swoim życiem oraz braku zaufania do siebie i własnych możliwości, które w normalnych warunkach pozwoliłyby oprzeć się negatywnym wpływom stresu. Z tego też powodu problem anoreksji coraz częściej rozpatruje się w kontekście patologicznego sposobu radzenia sobie zarówno z problemami dnia codziennego jak i w sytuacjach trudnych.

W dobie społeczeństwa postmodernistycznego presja, jaką wywierają media narzucając często nierealistyczny wzór kobiety, skutkuje dużą liczba zdrowych osób stosujących różnego rodzaju diety odchudzające i/lub intensywne ćwiczenia fizyczne, skupiając w ten sposób swoją uwagę przede wszystkim na wadze i własnym wyglądzie zewnętrznym. Poszukując czynników odpowiedzialnych za taką postać rzeczy, podkreśla się znaczenie uwarunkowań kulturowych lansujących model kobiety niezależnej, samodzielnej potrafiącej stawiać sobie wysokie wymagania. Tak więc w dobie współczesnego świata szczupłość staje się synonimem silnej woli i perfekcjonizmu.