Zarejestruj

Projekty »

Współczesny koń na terenach miejskich

:: Projekt UP165 (Szczegóły)
Adresaci
przedszkole, szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci
Dla niepełnosprawnych
niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
dyskusja, pokaz, warsztat, wykład
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. o Ziemi i środowisku
Przedmioty
ochrona środowiska, przyroda, rolnictwo
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Autorzy
dr inż. Elżbieta Wnuk-Pawlak (kierownik),
dr hab., prof. uczelni Izabela Wilk, mgr inż. Anna Wiśniewska, mgr Ewelina Tkaczyk, mgr inż. Wiktoria Janicka
Terminy
Czas trwania projektu: 3 godz. (135 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 09:00 - 12:00
Wolne miejsca: 20
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 12:00 - 15:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Środa 2021-09-22 09:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Czwartek 2021-09-23 12:00 - 15:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Piątek 2021-09-24 09:00 - 12:00
Wolne miejsca: 15

Miejsce realizacji: Ośrodek Jeździecki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Ośrodek Jeździecki)
Adres: Lublin, Doświadczalna 50

Inne projekty w tym miejscu

Na terenie Ośrodka Jeździeckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ulokowana została ścieżka edukacyjna: „Współczesny koń w kształtowaniu środowiska miejskiego”.  Na trasie Ścieżki znajduje się 13 tablic informacyjnych, dających możliwość poznania warunków życia koni w środowisku przyrodniczym zbliżonym do naturalnego oraz na terenie aglomeracji miejskich. Ścieżka pozwala również na zdobycie wiedzy na temat znaczenia koni w zdrowym, proekologicznym stylu życia i produkcji zdrowej żywności, czy też możliwości wykorzystania koni jako alternatywnych form wypoczynku i turystyki dla całych rodzin w zgodzie ze środowiskiem przyrodniczym.

Tablice edukacyjne zawierają informacje o:

 • współczesnych sposobach użytkowania konia w mieście (rodzinna rekreacja, hipoterapia, sport, walka ze stresem)
 • zasadach bezpieczeństwa w pracy z koniem,
 • roli koni w eko- i agroturystyce (redukcja hałasu, emisji spalin, zużycia paliw),
 • znaczeniu koni w rolnictwie ekologicznym (redukcja zanieczyszczenia gleby i powietrza, redukcja hałasu, mniejsze ugniatanie gleby),
 • znaczeniu innych gatunków zwierząt towarzyszących koniom w kształtowaniu naturalnego środowiska na terenach miejskich
 • bioróżnorodności łąk i pastwisk dla koni (również na terenach miejskich)
 • proekologicznych cechach infrastruktury hipicznej,
 • ekologicznej uprawie roli, produkcji pasz dla koni (sposoby konnej uprawy roli, rodzaje narzędzi konnych),
 • wykorzystaniu transportu konnego w mieście i na wsi,
 • planowaniu konnych szlaków turystycznych,
 • wyposażeniu potrzebnym do uprawiania turystyki konnej,
 • naturalnych metodach pielęgnacji koni,
 • wykorzystaniu obornika końskiego jako źródła naturalnego nawozu.

Możliwa będzie również forma zajęć kontaktowych: pielęgnacji koni, przejażdżek wierzchem oraz zaprzęgiem. Zajęcia jeździeckie w Ośrodku Jeździeckim Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbywają się pod okiem doświadczonej kadry instruktorskiej, na profesjonalnym, niskopyłowym, prośrodowiskowym podłożu konnym. Uczestnicy zajęć mogą zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi podstaw chowu i użytkowania koni, ekologicznej uprawy roli z wykorzystaniem koni jako siły pociągowej oraz uprawiania konnej turystyki i rekreacji jako zrównoważonych form wypoczynku. Podczas zajęć w ramach Ścieżki uczestnicy dowiedzą się również wielu ciekawostek na temat pasz stosowanych w żywieniu koni, roślin i ziół używanych w ziołolecznictwie dla koni oraz w charakterze naturalnych, prozdrowotnych dodatków paszowych.

Ścieżka edukacyjna oferowana przez Ośrodek Jeździecki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie to doskonałe miejsce na zdobycie wiedzy na temat współczesnych kierunków użytkowania koni, a także ich nieocenionej roli w ekoturystyce, produkcji zdrowej żywności oraz kształtowaniu proekologicznego spojrzenia na środowisko, w którym żyjemy.

 

W przypadku gorszych warunków pogodowych (np. deszcz, wiatr) uczestnicy muszą na własną rękę zaopatrzyć się w odpowiedni ubiór oraz obuwie.