Zarejestruj

Projekty »

Wspólna armia Unii Europejskiej

:: Projekt U290 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
ćwiczenia, dyskusja, konkurs, prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii
Autorzy
dr Damian Szacawa (kierownik),
Paweł Igański, Mateusz Wzorek
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 09:00 - 11:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Wydział Politologii (06)
Adres: Lublin, Plac Litewski 3

Inne projekty w tym miejscu

W czerwcu 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła „Dokument otwierający debatę na temat przyszłości europejskiej obronności”, będący elementem dyskusji nad możliwymi scenariuszami rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). Projekt obejmuje część wykładową, warsztatową oraz konkursową, realizowaną we współpracy ze studentami z Europejskiego Koła Naukowego. Przedmiotem wykładu jest analiza ostatnich inicjatyw podejmowanych w ramach WPBiO oraz próba odpowiedzi na kilka pytań:

  1. Czy Stała Współpraca Strukturalna (PESCO) to wstęp do tworzenia armii UE?
  2. Jakie konsekwencje dla przemysłu zbrojeniowego Polski niesie Europejski Fundusz Obronny?
  3. Czy wspólna deklaracja o współpracy pomiędzy UE a NATO, podpisana 8 lipca 2016 r. w Warszawie, stanowi przełom w zacieśnianiu partnerstwa pomiędzy obiema organizacjami?

Celem warsztatów będzie poszukiwanie argumentów „za/przeciw” i próba odpowiedzi na pytanie „Czy w Unii Europejskiej przyszedł czas na wspólną armię?”. Całość zakończy krótki konkurs z nagrodami (nagrodzone zostaną 3 najlepsze osoby).

 

  • Foto