Zarejestruj

Projekty »

Wstrzyknięcia – poradnik dla każdego

:: Projekt UM373 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
nauki medyczne
Przedmioty
medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Kinga Augustowska-Kruszyńska (kierownik),
dr Małgorzata Pabiś
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 11:00 - 13:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Collegium Maximum (12)
Adres: Lublin, ul. Stanisława Staszica 4/6

Inne projekty w tym miejscu

Cel projektu: uczestnicy projektu samodzielnie wykonają wstrzyknięcia: domięśniowe, dożylne

Adresaci: kandydaci do zawodów medycznych, uczniowie szkól ponad gimnazjalnych, osoby dorosłe zainteresowane tematem.

Czas trwania warsztatu: 1,5h

Przebieg zajęć:

  1. Wprowadzenie teoretyczne do tematu:

- przedstawienie warunków prawidłowego wykonania wstrzyknięcia (pogadanka wstępna)

- pokaz akcesoriów do wstrzyknięć (pokaz z objaśnieniem)

- pokaz wykonania wstrzyknięcia domięśniowego (pokaz czynności)

- pokaz wykonania wstrzyknięcia dożylnego (pokaz czynności)

- porównanie sposobu wykonania wstrzyknięć w zależności od miejsca wkłucia i rodzaju wstrzyknięcia (pokaz czynności, pogadanka)

- omówienie zastosowania wstrzyknięć (dyskusja)

 

  1. Ćwiczenia praktyczne ( w 2 grupach na 2 stanowiskach):

- stanowisko 1: wykonanie wstrzyknięcia domięśniowego na fantomie (instruktaż i ćwiczenia)

- stanowisko 2: wykonanie wstrzyknięcia dożylnego na fantomie (instruktaż i ćwiczenia)

 

  1. Wady i zalety wstrzyknięć (dyskusja/pogadanka)
  1. Zakończenie zajęć

 

Zalety projektu:

Pielęgniarka zwykle przedstawiana jest jako osoba ze strzykawka w ręku, kojarzona jest z wykonywaniem „zastrzyków”. Dlatego ważne jest, żeby kandydaci do zawodu pielęgniarki nie mieli lęków czy obaw związanych z wykonywaniem wstrzyknięć. Oswojenie się, wypróbowanie w sytuacji „ja-strzykawka-pacjent (fantom)” może sprecyzować wyobrażenie o wybranym zawodzie i własne możliwości psycho-fizyczne.

Umiejętność wykonywania wstrzyknięć domięśniowych czy dożylnych wydaje się niezwykle ważną umiejętnością zarówno dla pielęgniarek, jak i osób, które, ze względu na choroby przewlekłe, muszą wykonywać takie wstrzyknięcia codziennie (lub okresowo) sobie lub swoim bliskim. Dlatego też szczególną uwagę poświecono warunkom bezpiecznego, higienicznego wykonania wstrzyknięć. Zapobieganie powikłaniom po wstrzyknięciach, dostrzeżenie ich, obserwowanie i przeciwdziałanie także zostanie poruszone w tym projekcie.

Wszystkie umiejętności ćwiczone będą w warunkach symulacji,  z wykorzystaniem fantomów.