Zarejestruj

Projekty »

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o biomasie

:: Projekt UP151 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
laboratorium
Nauki i sztuki
n. techniczne
Przedmioty
biologia, chemia, przyroda
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
Autorzy
dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz (kierownik),
dr hab., prof. nadzw. inż. Grzegorz Zając, mgr Wojciech Wojciech Gołębiowski
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej (154)
Adres: Lublin, ul. Głęboka 28

Inne projekty w tym miejscu

Omówienie definicji biomasy i biopaliwa. Przedstawienie biomasy jako odnawialnego źródła energii powstającego w procesie fotosyntezy poprzez akumulację
energii słonecznej, która jest gromadzona w postaci wiązań chemicznych, a następnie przetwarzana na inne formy energii poprzez spalanie biomasy lub
spalanie produktów jej rozkładu.
Zaprezentowanie różnych rodzajów biomasy i biopaliw stałych, ciekłych i gazowych: drewno, zrębki, trociny, różnego rodzaju słoma, rośliny energetyczne,
makulatura, pelety, brykiety, biodiesel, biogaz.
Kryteria oceny energetycznej biopaliw stałych:
Oznaczenie zawartości siarki, węgla, azotu i wodoru.
Wyznaczenie ciepła spalania i obliczenie wartości opałowej.
Analiza termograwimetryczna.