Zarejestruj

Projekty »

Wydolność fizyczna. Czy geny mają znaczenie?

:: Projekt UM456 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Autorzy
dr Radosław Mlak (kierownik),
dr Iwona Homa-Mlak, dr Monika Prendecka
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 14:00 - 15:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Collegium Medicum (sala ćwiczeniowa D - Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka)
Adres: Lublin, ul. Radziwiłłowska 11

Inne projekty w tym miejscu

Koncepcja zakładająca, że wydolność fizyczna może być związana z predyspozycjami genetycznymi znalazła w ostatnich latach potwierdzenie w wielu badaniach naukowych. Sugeruje się, że za zdolność do wykonywania długotrwałego i intensywnego wysiłku fizycznego nawet w ok 60% odpowiadają geny. Obecnie naukowcy koncentrują się na poszukiwaniu określonych profili genetycznych, które pozwolą z dużą dokładnością przewidzieć potencjał do osiągania wysokich wyników w określonych dziedzinach sportu. Uzyskana w ten sposób wiedza może być niezwykle przydatna zarówno dla lekarzy prowadzących osoby uprawiające zawodowo, wyczynowo a nawet rekreacyjnie sport jak również dla trenerów, dietetyków oraz wszystkich osób chcących poznać zapisane w genach możliwości fizyczne organizmu ludzkiego. W niniejszym wykładzie zaprezentowane zostaną mechanizmy i podstawy molekularne decydujące o predyspozycjach genetycznych do określonych dziedzin sportu. Ponadto jego celem będzie przegląd najciekawszych badań przedstawiających dowody na znaczenie genów w określaniu predyspozycji do wykonywania wysiłku fizycznego o różnym nasileniu.