Zarejestruj

Projekty »

Wykorzystanie cieczy w technice separacji odpadów

:: Projekt PL134 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6)
Forma prezentacji
pokaz
Nauki i sztuki
n. techniczne
Przedmioty
ochrona środowiska
Organizator
Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny
Autor
dr inż. Halina Marczak
Początek
Piątek 2019-09-20 15:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Wydział Mechaniczny (608)
Adres: Lublin, ul. Nadbystrzycka 36

Inne projekty w tym miejscu

Pokaz ma celu wprowadzenie w tematykę przygotowania odpadów tworzyw sztucznych do recyklingu. Obróbka wstępna odpadów, poprzedzająca recykling, obejmuje rozdzielanie ich na frakcje materiałowe z wykorzystaniem metod dostosowanych do rodzaju odpadów. Do rozdzielania na poszczególne typy odpadów tworzyw sztucznych zastosowanie znajduje separacja grawitacyjna w cieczy - wodzie lub cieczy ciężkiej. Na podstawie pokazu będzie można zaobserwować przydatność stosowanych cieczy i gęstości odpadów w procesie przygotowania ich do wykorzystania w procesach recyklingu. Ponadto celem pokazu jest zainteresowanie uczestników racjonalnym gospodarowaniem odpadów, potrzebą segregacji oraz recyklingiem odpadów poużytkowych (z produktów) i opakowaniowych.

  • Foto