Zarejestruj

Projekty »

Wykorzystanie tomografii dźwiękowej i elektrycznej do diagnozowania stanu zdrowotnego drzew

:: Projekt UP168 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
badanie, pokaz
Nauki i sztuki
nauki biologiczne, rolnictwo i ogrodnictwo
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Autor
dr hab. Wojciech Durlak
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej (103)
Adres: Lublin, ul. Głęboka 28

Inne projekty w tym miejscu

Pokaz odbędzie się przed budynkiem Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28,  Omówienie otrzymanych wyników z badania tomograficznego zaprezentujemy w sali wykładowej nr 103

 

Diagnostyka stanu zdrowotnego wnętrza pni drzew wymagała dotychczas badań inwazyjnych, które nie są obojętne dla zdrowia drzewa. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wprowadzono kilka nowych metod pozwalających badać wnętrze pnia drzewa w sposób bezinwazyjny, nie powodujący uszkodzeń tkanek. Do takich metod zalicza się między innymi tomografię akustyczną nazywaną także soniczną oraz tomografię elektryczną. Obie technologie umożliwiają "zajrzenie" do wnętrza pnia bez wykonywania szkodliwych nawiertów. Jest to szczególnie ważne przy badaniu drzew sędziwych, pomnikowych i cennych z punktu widzenia przyrodniczego czy historycznego. Na podstawie przeprowadzonego badania otrzymuje się barwny obraz przekroju wnętrza pnia (tzw. tomogram) z zaznaczonymi obszarami, które uległy infekcji grzybowej lub gdzie występują wypróchnienia i pustki. Oprogramowanie dołączone do aparatury umożliwia także ocenę statyki drzewa i jego wytrzymałości na złamanie.

  • Foto