Zarejestruj

Projekty »

Wykresy czyli jak (lepiej) zobaczyć liczby

:: Projekt PL135 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. ekonomiczne, n. matematyczne, n. techniczne
Przedmioty
edukacja medialna, informatyka, matematyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe
Organizator
Politechnika Lubelska
Wydział Zarządzania
Autor
dr Przemysław Kowalik
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 10:00 - 11:00
Termin dodatkowy
Wolne miejsca: 60
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 11:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Wydział Zarządzania (305)
Adres: Lublin, ul. Nadbystrzycka 38

Inne projekty w tym miejscu

Wstęp

Liczby - mamy z nimi do czynienia każdego dnia. Widzimy je „bezpośrednio” w wielu sytuacjach np. jako ceny, daty, godziny, temperatury, ograniczenia szybkości na znakach drogowych, stawki podatków, oprocentowanie kredytów. Niekiedy jednak ilość danych liczbowych przekracza możliwości szybkiego przyswojenia ich przez ludzki umysł, a z drugiej strony nie zawsze to przyswojenie musi polegać na zapoznaniu się ze ścisłymi danymi – wystarczą orientacyjne wartości, względne wielkości różnych liczb, ogólne trendy. I tu pojawia się niezwykle ważne narzędzie – wizualizacja danych liczbowych poprzez wykresy różnych typów.

 

Co warto wiedzieć o wykresach?

Wykresy są obecne w przestrzeni medialnej (prasa, telewizja, Internet) na przykład jako „słupki poparcia” dla partii politycznych lub poglądów społeczeństwa na różne kwestie, łamane pokazujące kursy walut, akcji, indeksów giełdowych i innych danych ekonomicznych, koła pocięte na różnokolorowe fragmenty (podobne do kawałków tortu) a reprezentujące udziały procentowe części w pewnej całości (np. firm na rynku)  oraz na wiele innych sposobów. Swoistymi wykresami mogą być również mapy. Rzecz jasna wykresami są mapy fizyczne, na których przy pomocy poziomic i kolorów zaznaczone są miejsca o różnych wysokościach nad poziomem morza, ale także mapy podające np. gęstość zaludnienia czy stopę bezrobocia poprzez pokolorowanie różnych krajów czy regionów.

Należy tu wspomnieć, że wykresy (ogólniej - wizualizacja danych liczbowych) ułatwiają przekazywanie informacji o rozmaitych faktach opisanych liczbami, ale mogą być także narzędziem manipulacji.

 

Podane powyżej informacje umożliwiają sformułowanie celów niniejszej prezentacji:

  1. Pokazanie zasad doboru typu wykresu do danych.
  2. Przedstawienie prostych trików zwiększających czytelność wykresów.
  3. Techniki manipulacji prezentacją przy pomocy odpowiednio skonstruowanych wykresów.

 

Uwagi końcowe

Współcześnie wykresy są tworzone przede wszystkim przy wykorzystaniu komputerów. Można użyć wielu rozmaitych programów, ale główny nacisk będzie położony na arkusze kalkulacyjne: Microsoft Excel oraz jego darmowe zamienniki LibreOffice Calc oraz WPS Spreadsheets. Ich specyfiką  jest operowanie na seriach danych  liczbowych, niekoniecznie powiązanych ze sobą jakimś jawnie podanym wzorem. W związku z powyższym arkusze kalkulacyjne nie są zbyt wygodnym narzędziem do tworzenia wykresów funkcji typu „y=f(x) dla x należących do przedziału [a,b]” niemniej jednak pokazane zostanie również zastosowanie ich i do takiego celu

  • Foto