Zarejestruj

Projekty »

Wyścig barwników - chromatograficzny rozdział mieszanin

:: Projekt IA009 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VIII
Forma prezentacji
badanie, doświadczenie, pokaz
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. chemiczne, n. fizyczne
Przedmioty
biologia, chemia, fizyka i astronomia, przyroda
Organizator
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
Autorzy
mgr Adam Kubaczyński (kierownik),
mgr inż. Weronika Rumińska, mgr Magdalena Krekora
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 10:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 11:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 12:00 - 13:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 09:00 - 10:00
Termin dodatkowy
Wolne miejsca: 2
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 10:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 10
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 12:00 - 13:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 09:00 - 10:00
Termin dodatkowy
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 10:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 15
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 2
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 10:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 11:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 12:00 - 13:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 10:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 11:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 12:00 - 13:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Instytut Agrofizyki PAN (124B)
Adres: Lublin, ul. Doświadczalna 4

Inne projekty w tym miejscu

Chromatografia jest jedną z głównych technik analitycznych wykorzystywanych w laboratoriach badawczych. Polega ona na rozdziale mieszaniny w celu identyfikacji poszczególnych jej składników, jednak coraz częściej nie poprzestaje się wyłącznie na analizie jakościowej i przeprowadza się również ich analizę ilościową. Analizy chromatograficzne są z powodzeniem stosowane w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN. W szczególności chromatografia gazowa znajduje szerokie zastosowanie m.in. w systematycznym oznaczaniu składu fazy gazowej prowadzonych inkubacji próbek glebowych, pomocnym w określeniu aktywności metabolicznej mikroorganizmów.

Chromatografia cienkowarstwowa i bibułowa są jednymi z podstawowych metod chromatograficznego rozdziału substancji,  opierającymi się na fizykochemicznych procesach rozdziału: odwracalnej adsorpcji fizycznej i rozdziału substancji między dwie fazy. Cienka warstwa składająca się z drobnoziarnistego materiału znajduje się na płytce (faza nieruchoma). Mieszaninę przeznaczoną do rozdziału nanosi się punktowo na linię startową. Po umieszczeniu płytki w zamkniętej komorze, zawierającej rozpuszczalnik lub układ rozpuszczalników (fazę ruchomą), następuje rozdział mieszaniny (rozwinięcie chromatogramu).

Chromatografia bibułowa nie wymaga skomplikowanej aparatury, czas analizy jest stosunkowo krótki, wystarcza niewielka ilość badanego materiału, a wpływ towarzyszących substancji jest nieznaczny. Z racji swoich zalet rozdział mieszaniny metodą chromatografii cienkowarstwowej lub bibułowej doskonale nadaje się do zapoznania zwiedzających z zasadami chromatografii.

  • Foto