Zarejestruj

Projekty »

Wytwarzanie wyrobów z tworzyw polimerowych

:: Projekt PL140 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII
Forma prezentacji
pokaz
Nauki i sztuki
n. techniczne
Przedmioty
chemia, technika
Organizator
Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny
Autorzy
dr hab., prof. nadzw. inż. Emil Sasimowski (kierownik),
mgr inż. Łukasz Majewski
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 11:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii (110)
Adres: Lublin, ul. Nadbystrzycka 36c

Inne projekty w tym miejscu

Z wyrobów otrzymanych z tworzyw polimerowych korzystamy na co dzień. Już podczas porannego śniadania wyjmujemy produkty z opakowań wykonanych z tworzyw: foliowych torebek, kubeczków, tacek itp. W ciągu dnia korzystamy z wykonanych w znacznej części z tworzyw przyborów biurowych, telefonów,  komputerów, urządzeń, maszyn a także różnego rodzaju pojazdów.

Celem projektu jest przybliżenie uczestnikom jakimi metodami najczęściej są wytwarzane wyroby z tworzyw. W formie pokazu zostaną zaprezentowane dwie najczęściej stosowanych metod wytwarzania, wtryskiwanie oraz wytłaczanie:

  • Zaprezentowane zostanie funkcjonowanie stanowiska do wtryskiwania składającego się z wtryskarki ślimakowej oraz robota przemysłowego. Zostanie omówiony przebieg procesu wtryskiwania, jego etapy oraz najważniejsze jego parametry.
  • Uczestnicy zostaną także zapoznani z przebiegiem procesu wytłaczania na przykładzie otrzymywania folii. Zaprezentowane zostanie funkcjonowanie linii technologicznej do wytłaczania folii z rozdmuchiwaniem oraz omówiona jej budowa oraz  przebieg procesu, a także najważniejsze parametry procesu wytłaczania.