Zarejestruj

Projekty »

Zaburzenia psychiczne - epidemia XXI wieku?

:: Projekt UM461 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
ćwiczenia, dyskusja, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Autorzy
dr Halina Piecewicz-Szczęsna (kierownik),
Zuzanna Chilimoniuk, Maciej Dobosz, Paweł Stanicki, Aleksandra Chałupnik, Aleksandra Borkowska, Anna Sobstyl, Karolina Raksa
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Collegium Universum (10)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 1

Inne projekty w tym miejscu

Celem projektu jest zapoznanie młodzieży z pojęciem zaburzenia psychicznego oraz najczęstszymi objawami, które towarzyszą niektórym z nich. Rocznie ok. 7,5 miliona Polaków dotykają rozmaite zaburzenia psychiczne, w tym problem depresji dotyczy 1,5 miliona osób. Stanowi to około 4% ludności Polski. Ocenia się, że grupą szczególnie narażoną na wystąpienie jej objawów jest młodzież. Przyczyniają się do tego czynniki społeczne, takie jak chęć akceptacji czy zwiększona wrażliwość na stres. Zaburzenia depresyjne dotyczą około 15% adolescentów i młodych dorosłych, w tym dwukrotnie częściej kobiet. Objawy depresji u nastolatków mogą różnić się od typowych objawów tej choroby u dorosłych. Dlatego tak ważne jest, aby potrafić rozpoznać symptomy zaburzeń psychicznych wśród najbliższych i jak najwcześniej reagować.

Podczas prezentacji odwołamy się do postaci lekarza psychiatry, omówimy jego pracę, obowiązki, podstawowe prawa przysługujące pacjentowi oraz pojęcie tajemnicy lekarskiej. Głównie skupimy się na omówieniu najpowszechniej występujących zaburzeń psychicznych, takich jak: depresja, nerwice, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia czy fobie. Opowiemy o przyczynach tych chorób, przebiegu, objawach, które im towarzyszą, podstawowych sposobach leczenia, a także o tym, jak możemy pomóc osobie z naszego środowiska oraz czego można się spodziewać po jej zachowaniu.

W części praktycznej omówimy kilka przypadków klinicznych, przeprowadzimy quiz i dyskusję, a także pokażemy jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, wynikających z wyżej wymienionych chorób.