Zarejestruj

Projekty »

Zagospodarowanie wód opadowych

:: Projekt UP155 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
doświadczenie, dyskusja, pokaz, prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. o Ziemi
Przedmioty
biologia, edukacja medialna, ochrona środowiska
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
Autorzy
dr inż. Magdalena Gizińska-Górna (kierownik),
inż. Mateusz Wójcik, inż. Monika Bogusz, inż. Natalia Brodowska, Krzysztof Kanias, Paweł Roczeń, inż. Mariusz Gawron
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Uniwersytet Przyrodniczy - ul. S. Leszczyńskiego 7 (21 N)
Adres: Lublin, ul. S. Leszczyńskiego 7

Inne projekty w tym miejscu

Wody słodkie stanowią zaledwie około 3% wszystkich zasobów wód. Odzyskiwanie wody deszczowej to nie fanaberia skąpca, to konieczność, aby powstrzymać degradację wód powierzchniowych i podziemnych, które stanowią zapas wody pitnej dla przyszłych pokoleń. Polska, jako przedostatni kraj w Europie pod względem ilości zasobów wodnych, ma z oszczędzaniem wody spory problem, szczególnie w okresie letnim. Choćby w ubiegłym roku na terenie naszego kraju odzysk wody deszczowej stał się koniecznością, ponieważ pojawiło się zagrożenie suszy. Aby temu przeciwdziałać i skutecznie oszczędzać wodę, można nie tylko odzyskiwać deszczówkę i wykorzystywać ją do podlewania terenów zielonych czy spłukiwania toalet, ale także dbać o wtórny obieg tak zwanej wody szarej. W ostatnich latach w wielu miastach decyzją rady miejskiej wprowadzone zostały opłaty za odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacyjnej, także z posesji indywidualnych, naliczane na podstawie powierzchni uszczelnionej (zwykle największy udział w tej powierzchni ma powierzchnia dachu). Opłaty takie są powszechną praktyką w krajach UE i mają na celu zmotywowanie mieszkańców do zagospodarowywania wód opadowych na własnym terenie. Zebrane w ten sposób środki pokrywają koszty eksploatacji i renowacji systemu odprowadzania wód deszczowych. Wody opadowe z terenów zurbanizowanych można w sposób konwencjonalny odprowadzić systemem kanalizacji zbiorczej (deszczowej lub ogólnospławnej) lub alternatywnie zagospodarować w miejscu ich powstawania poprzez retencjonowanie lub infiltrację.

W skali indywidualnego budynku korzystne jest gromadzenie wód deszczowych (głównie spływu z dachu) w zbiornikach (oczkach wodnych lub zbiornikach zamkniętych), w celu wykorzystania jako wody użytkowej (spłukiwanie toalet, utrzymanie czystości, nawadnianie). Każda forma retencjonowania wody (czy tzw. „zbieranie wody”) przynosi wymierne korzyści w postaci: opóźnienia odpływu i ochrony odbiornika, zabezpieczenia ogrodu na okres suszy, oszczędności wysokiej jakości wody wodociągowej, a niekiedy ma wymiar estetyczny i siedliskotwórczy.