Zarejestruj

Projekty »

Zagrożenia miłości. Prezentacja dobowego EKG metodą Holtera

:: Projekt UM464 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
badanie, wykład
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, chemia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Autorzy
dr hab. Janusz Kudlicki (kierownik),
prof. dr hab. Andrzej Wysokinski, dr Wojciech Brzozowski
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 11:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 (Katedra Kardiologii - Biblioteka)
Adres: Lublin, ul. dra Kazimierza Jaczewskiego 8

Inne projekty w tym miejscu

Zaburzenia rytmu serca, będące objawem wielu jednostek chorobowych, ze względu na możliwość powikłań, stanowią jeden z największych problemów kardiologicznych. Zarówno okresy tachykardii emocjonalnej, jak i groźne dla życia złożone komorowe zaburzenia rytmu, mogą być obecnie wykrywane w 24-godzinnym monitorowaniu ekg metodą Holtera. Ocena uzyskanych wyników daje podstawę do wdrożenia postępowania terapeutycznego - od farmakoterapii do złożonej elektroterapii. Badanie jest szczególnie wskazane u osób z utratami przytomności, zawrotami głowy lub też dokuczliwymi "kołataniami" serca. W trakcie ćwiczeń zostaną przedstawione zapisy holterowskie oraz metody praktyczne ich odczytania.