Zarejestruj

Projekty »

Zaryzykujesz? Czy skłonność do ryzyka ułatwia czy utrudnia osiąganie celów?

:: Projekt WSEI045 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci
Forma prezentacji
ćwiczenia, doświadczenie, warsztat
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
wiedza o społeczeństwie
Organizator
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Autor
dr Grzegorz Kata
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 30
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 30
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 30
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (401)
Adres: Lublin, ul. Projektowa 4

Inne projekty w tym miejscu

Celem projektu jest ukazanie pozytywnej i negatywnej roli indywidualnego poziomu skłonności do ryzyka. Uczniowie dowiedzą się jaką rolę w podejmowaniu decyzji pełni skłonność do ryzyka, jak zależy od radzenia sobie ze stresem i nacisku grupy rówieśniczej. Uczestnicy będą mieli okazję do wzięcia udziału w prostym i angażującym eksperymencie badającym tendencję do podejmowania zachowań ryzykownych. Poznają sytuacje, w których podjęcie ryzyka jest szansą oraz te sytuacje, w których ryzykowne postępowanie prowadzi do negatywnych konsekwencji