Zarejestruj

Projekty »

Zarządzaj własną firmą – symulacyjna gra biznesowa

:: Projekt PL143 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
laboratorium, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. ekonomiczne
Przedmioty
ekonomia w praktyce
Organizator
Politechnika Lubelska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Autorzy
dr hab., prof. nadzw. Tomasz Zientarski (kierownik),
dr inż. Elżbieta Miłosz, dr inż. Marek Miłosz, mgr inż. Marta Juszczyk
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 21

Miejsce realizacji: Pentagon, Instytut Informatyki, Nadbystrzycka 36B (102)

Inne projekty w tym miejscu

Uczniowie będą uczestniczyć w zespołowej grze biznesowej. Każdy z paru dwu-trzyosobowych zespołów będzie zarządzał swoją wirtualną firmą, działającą na wspólnym konkurencyjnym rynku usług. Zespoły – zarządy firm – będą podejmowały decyzje dotyczące z następujących obszarów:
• Marketing (promocja – reklama).
• Realizacja usług (sprzedaż – cena, formowanie portfela zleceń, moce usługowe).
• Polityka personalna (zatrudnianie/zwalnianie, jakość zarządzania, poziom wynagrodzeń, poziom przeszkolenia, wydajność i jakość pracy pracowników).
• Maszyny i urządzenia (zakupy, zużycie – dekapitalizacja).
• Finanse (przychody, koszty, podatki, kary umowne, zysk, kapitał obrotowy).
Celem działań uczestników gry będzie maksymalizacja zysku z działalności wirtualnej firmy.
Jako baza techniczna gry będą wykorzystane komputery połączone w sieć oraz aplikacja webowa. Interfejs uczestników gry symuluje interfejsy rzeczywistych systemów, z jakimi pracują menedżerowie w firmach.
Grupa, podzielona na zespoły, po krótkim wykładzie wstępnym (ok. 15 minut), zrealizuje rozgrywkę wstępną (w celu zapoznania się z interfejsem oprogramowania i sposobem realizacji rozgrywki), a następnie przeprowadzi rozgrywkę właściwą. Zwycięski zespół otrzyma nagrodę.

  • Foto