Zarejestruj

Projekty »

Zdaj egzamin na 6, czyli jak podwoić skuteczność swojego uczenia się

:: Projekt K198 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII
Forma prezentacji
ćwiczenia, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Biblioteka Uniwersytecka
Autorzy
dr Monika Nowakowska (kierownik),
mgr Agata Wawryszczuk, mgr Anna Domańska
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 09:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 09:00 - 11:00
Wolne miejsca: 2

Miejsce realizacji: Centrum Transferu Wiedzy (CTW 220)
Adres: Lublin, Al. Racławickie 14

Inne projekty w tym miejscu

Projekt będzie składał się z trzech części. Pierwszą część stanowić będzie prezentacja, przedstawiająca teoretyczne podstawy uczenia się i zapamiętywania oraz techniki kształcenia i wzmacniania pamięci (m. in. mnemonika, mindmapping). Następnie odbędą się zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy spotkania (podzieleni na grupy) będą wykorzystywać poznane techniki do zapamiętania jak największej liczby informacji podczas prezentowanych ćwiczeń słownych i zagadek. Na zakończenie projektu odbędzie się quiz, który wyłoni najlepszą grupę w sztuce zapamiętywania.

Prezentacja połączona z zajęciami warsztatowymi i quizem z nagrodami dla najlepszej grupy.