Zarejestruj

Projekty »

Żelazo masz we krwi! Ale czy na pewno tyle ile potrzebujesz?

:: Projekt UM411 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Dla niepełnosprawnych
z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
dyskusja, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Iwona Jastrzębska (kierownik),
dr Bożena Baczewska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 16:00 - 17:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Centrum Symulacji Medycznej (155)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 4

Inne projekty w tym miejscu

Niedokrwistość, inaczej anemia, jest chorobą charakteryzującą się zmniejszeniem liczby krwinek czerwonych we krwi lub obniżeniem stężenia hemoglobiny w ich wnętrzu w stosunku do norm dla danego wieku. To jeden z poważniejszych problemów zdrowotnych na świecie, wieloczynnikowy i o zróżnicowanej patofizjologii.

Najczęstszą przyczyną niedokrwistości jest niedobór żelaza, a niedobór żelaza jest jednym z najczęściej obserwowanych niedoborów pokarmowych. Pierwiastek ten stanowi podstawowy element składowy hemoglobiny – czerwonego barwnika zawartego wewnątrz krwinki czerwonej, który umożliwia im „wyłapanie” tlenu w płucach i dostarczanie go do każdej komórki ludzkiego ciała. Żelazo jest więc pierwiastkiem niezbędnym do życia.

  1. W jaki sposób organizm człowieka „gospodaruje” żelazem?
  2. Ile żelaza nam potrzeba?
  3. Jakie są przyczyny niedoboru żelaza?
  4. Kto jest szczególnie narażony na niedobór żelaza?
  5. Jak objawia się niedokrwistość z niedoboru żelaza?
  6. Co robić w przypadku wystąpienia objawów niedokrwistości z niedoboru żelaza?
  7. Jak uniknąć zachorowania na niedokrwistość z niedoboru żelaza i zwiększyć zasoby tego pierwiastka w organizmie?
  8. Co to jest żelazo hemowe i niehemowe?
  9. Czy istnieją strategie zwiększania ilości i przyswajalności żelaza w diecie?

To pytania na które odpowiemy!

  • Foto