Zarejestruj

Projekty »

Zestawienie innowacyjnych prac badawczych prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

:: Projekt PL (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
wystawa
Nauki i sztuki
n. techniczne
Przedmioty
technika
Organizator
Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury
Autorzy
prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin (kierownik),
dr hab. inż. Anna Halicka, prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski, dr hab. inż. Stanisław Fic, dr hab. inż. Piotr Jaśkowski, dr hab. inż. Jerzy Podgórski, dr inż. Natalia Przesmycka, dr inż. Bartłomiej Kwiatkowski, mgr inż. Katarzyna Kielin, mgr inż. Agnieszka Chęć - Małyszek, dr inż. Ewa Zarzeka-Raczkowska
Początek
Niedziela 2019-09-15 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej prowadzonych jest wiele innowacyjnych prac naukowych: patenty, projekty badawcze, interesujące rozwiązania architektoniczne. Wystawa prezentuje najciekawsze osiągnięcia naszych naukowców.