Zarejestruj

Projekty »

Znaki szczególne roślin stosowanych w lecznictwie i kosmetologii

:: Projekt UM480 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadgimnazjalna
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
ćwiczenia
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. farmaceutyczne
Przedmioty
biologia, ochrona środowiska, przyroda
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Autorzy
dr Małgorzata Kozyra (kierownik),
dr hab. Grażyna Zgórka, dr Aleksandra Józefczyk, Paweł Kozyra
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 10:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Collegium Universum (235)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 1

Inne projekty w tym miejscu

Substancje roślinne są cennym materiałem, wykorzystywanym w lecznictwie i kosmetologii od początku istnienia rodzaju ludzkiego. Współcześnie rośliny zbierane są ze stanu naturalnego lub z upraw. Tematem zajęć jest analiza mikro- i makroskopowa umożliwiająca prawidłowe rozpoznanie rośliny. Badania makroskopowe – obejmują badanie zgodności wyglądu zewnętrznego z opisem podanym w monografii, określenie zapachu, kształtu, wymiarów, barwy, smaku substancji roślinnej, wykrycie i oznaczenie ilościowe domieszek oraz zanieczyszczeń organicznych i mineralnych. Badanie mikroskopowe określa nam podstawowe elementy sproszkowanego materiału roślinnego (strukturę tkanek, elementy charakterystyczne dla danego organu roślinnego - ziarna pyłku, materiał zapasowy, włoski gruczołowe, włoski okrywające, aparaty szparkowe, formy szczawianów wapnia i inne). Badanie mikrochemiczne – reakcje charakterystyczne wyciągów, roztworów lub fragmentów tkanek, sprawdzanie tożsamości, wykrywanie zanieczyszczeń. Badanie chemiczne – analizę jakościową i ilościową składników aktywnych lub zespołów składników aktywnych – ocena wartości i tożsamości przy użyciu najróżniejszych metod chemicznych oraz reakcje barwne składników aktywnych
w substancjach roślinnych.
Projekt ma na celu przybliżenie metod rozpoznawania substancji roślinnych (roślin), pokazanie elementów anatomicznych i morfologicznych poszczególnych
organów roślinnych (korzeń, kłącze, łodyga, kwiat, liść, nasiona, owoce), a także sposobów oceny składu chemicznego danych roślin wykorzystywanych w lecznictwie i kosmetologii.