Zarejestruj

Projekty »

Zobacz bakterie i drożdże

:: Projekt UP160 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
ćwiczenia
Nauki i sztuki
n. biologiczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Autorzy
dr hab., prof. nadzw. Anna Krzepiłko (kierownik),
mgr Agnieszka Pałka, mgr Anna Nowak, mgr inż. Agnieszka Glibowska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 10:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 11:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Uniwersytet Przyrodniczy - ul. Skromna 8 (133)
Adres: Lublin, ul. Skromna 8

Inne projekty w tym miejscu

Zapraszamy do laboratorium mikrobiologicznego na warsztaty barwienia mikroorganizmów. Plan zajęć uwzględnia:
- Omówienie celu i sposobu barwienia wybranych bakterii i drożdży
- Wykonanie barwienia wybranych mikroorganizmów
- Obserwacje mikroskopowe
- Rysunek na podstawie obserwacji
- Podsumowanie ćwiczenia.
Zajęcia odbywają się w laboratorium, kontakt z odczynnikami, konieczne są fartuchy ochronne.
Warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych