Zarejestruj

Projekty »

Zobaczyć temperaturę, czyli niemożliwe staje się możliwe...

:: Projekt IA012 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VIII
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
n. fizyczne, n. rolnicze
Przedmioty
fizyka i astronomia, ochrona środowiska, przyroda, rolnictwo
Organizator
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
Autor
mgr inż. Magdalena Gos
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 10:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 11:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 18
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 10
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 11:00 - 12:00
Termin dodatkowy
Wolne miejsca: 7
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 12:00 - 13:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 10:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 5
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 5

Miejsce realizacji: Instytut Agrofizyki PAN (B213)
Adres: Lublin, ul. Doświadczalna 4

Inne projekty w tym miejscu

Dzieci i młodzież często zadają proste, ale jakże skomplikowane pytania, m.in.:

  • Co to jest światło i skąd się wzięło?
  • Jakie są poszczególne barwy światła?
  • Co jest nam potrzebne, aby widzieć?
  • Jak działa ludzkie oko?
  • Co to jest promieniowanie podczerwone?
  • Czy można zobaczyć rzeczy niewidzialne?

Wszystkie te kwestie można w prosty sposób omówić i pokazać wykorzystując działanie kamery termowizyjnej, której praca wykorzystuje promieniowanie podczerwone. Źródłem takiego promieniowania jest każde ciało fizyczne charakteryzujące się temperaturą wyższą od 0°K, a zakres temperatur, w jakich można dokonywać pomiarów, zawiera się przeważnie w granicach -20 – 120°C. W praktyce promieniowanie wytwarza wszystko, co znajduje się na Ziemi. To, co rejestruje kamera termowizyjna, to promieniowanie podczerwone „wydzielone” przez dany obiekt, które zostaje przetworzone na obraz widzialny. Choć wcześniej kamery termowizyjne kojarzyły się przede wszystkim z tajnymi wojskowymi operacjami, obecnie są szeroko wykorzystywane w badaniach rolniczych jako metoda bezinwazyjnej detekcji. Podstawową zaletą jest możliwość wielopunktowej rejestracji i analizy w czasie rzeczywistym zmian temperatury badanych powierzchni. Dzięki temu coraz powszechniej wykorzystuje się ja w celu zdiagnozowania stanu fizjologicznego roślin i wykrywania chorób.

Spotkanie będzie miało charakter warsztatów. Każdy uczestnik będzie mógł wysłuchać, ale też i sprawdzić możliwości zastosowania termografii jako bezinwazyjnej metody detekcji. Ponadto przedstawione zostaną inne możliwości zastosowania kamery (np. bezdotykowy pomiar temperatury wody) oraz jej ograniczenia (np. doświadczenie z szybą). Każdy uczestnik zainteresowany pokazem będzie mógł sprawdzić, które materiały stanowią barierę dla promieniowania podczerwonego, czy bezdotykowo określić temperaturę wody itp. Warsztaty w zależności od wieku zapisanej grupy dzieci i młodzieży będą dostosowywane do ich możliwości poznawczych.

  • Foto