Zarejestruj

Projekty »

Życie codzienne podczas epidemii COVID-19

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U335 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
dyskusja, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
historia i społeczeństwo, ochrona zdrowia, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filozofii i Socjologii
Autor
mgr Anna Dudkowski-Sadowska
Początek
Piątek 2021-09-24 09:00
Edycja zakończona
Idź do prezentacji on-line

Czy w czasie lockdown czułeś/czułaś się jak w pułapce?

Czy od początku epidemii zastanawiasz się, czy innym też jest tak trudno?

W jaki sposób możemy poradzić sobie z tą nadzwyczajną sytuacją społeczną?

Za pomocą wyobraźni socjologicznej!

W czasie spotkania odwołamy się do aktualnych wyników badań społecznych i odniesiemy Twoje doświadczenia do doświadczeń innych Polaków.

Skoncentrujemy się na aspektach związanych z codziennym funkcjonowaniem jednostek w sferze domowej, zawodowej i szkolnej oraz ich zdrowotnych implikacjach. Uwzględnimy perspektywę uczniów i rodziców, młodzieży i seniorów, kobiet i mężczyzn, osób aktywnych i nieaktywnych zawodowo.

Dzięki temu spojrzysz na własne przeżycia i sytuację życiową z szerszej (socjologicznej!) perspektywy. Nie będziesz już „drobnym punktem, znajdującym się w społeczeństwie na przecięciu biografii i historii” (Mills 1959/1985/2007: 13-14), ale (samo)świadomą jednostką!

Zapraszam do udziału i dyskusji!

  • Foto