Wytyczne zgłaszania projektów

Załącznik 1 WYTYCZNE ZGŁASZANIA PROJEKTÓW   Regulamin Lubelskiego Festiwalu Nauki Załącznik nr 1 – „Wytyczne Zgłaszania Projektów” Załącznik nr 2 – „Polityka prywatności serwisu Lubelskiego Festiwalu Nauki”   Niniejszy dokument zawiera wytyczne dla Kierowników projektów zgłaszanych podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki zwanego dalej Festiwalem. Projekty mogą przygotować: pracownicy naukowi, pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy dydaktyczni, pracownicy administracyjni, pracownicy … Czytaj dalej Wytyczne zgłaszania projektów