Czy moje rezerwacje są bezpieczne?

  • Uczestniku Festiwalu, zapewniamy, że nikt – oprócz Ciebie – nie może zmienić stanu Twoich rezerwacji. Oczywiście może zdarzyć się tak, że Biuro Festiwalu odwoła edycję projektu z przyczyn losowych lub z powodu nadzwyczajnych względów organizacyjnych. Mamy jednak nadzieję, że takie okoliczności nie nastąpią.